x

Min40pln

Strona korzysta z plików cookies w celu wyświetlania komunikatów.

Regulamin

1. Pralnia przyjmuje do prania chemicznego wyłącznie garderobę posiadającą oznakowanie fabryczne „P” lub „A”, wskazujące na sposób prania chemicznego. Garderobę nie posiadającą wyżej wymienionego oznakowania przyjmujemy wyłącznie na odpowiedzialność klienta.

2. Pralnia zastrzega, że odzież ze wstawkami ze skóry zamszowej lub tworzyw sztucznych, odzież z aplikacjami wykonanymi z koralików i cekinami, odzież skórzaną, krawaty oraz kurtki puchowe może być przyjęta do czyszczenia na ryzyko Klienta.

3. Dokumentem uprawniającym do odbioru odzieży jest:

  • dowód przyjęcia lub
  • dowód przyjęcia na ryzyko klienta

4. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za: guziki, klamry, poduszki, fliselinę, zamki błyskawiczne, ściągacze gumowe, napisy oraz szkody powstałe wskutek czyszczenia według niewłaściwej instrukcji zamieszczonej przez producenta na garderobie.

5. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam z garderoby.

6. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia garderoby odszkodowanie dla Klienta stanowi kwota odpowiadająca jej wartości, nie więcej jednak niż równowartość 10-cio krotnej ceny za wykonaną usługę.

7. W przypadku nieudanej próby dostarczenia garderoby wynikającej z nieobecności Klienta w miejscu dostawy, pralnia ponowi próbę następnego dnia roboczego. Po ponownie nieudanej próbie, garderoba trafia do siedziby firmy Pralnia na SMS i będzie dostępna do odbioru przez Klienta indywidualnie.W przypadku nie odebrania garderoby w terminie 7 dni od daty wykonania usługi, pobieramy opłatę składową w wysokości ceny usługi za każdy kolejny rozpoczęty tydzień składowania. Po upływie 6 miesięcy garderoba ulega likwidacji.

8. Jakość wykoniania usługi należy sprawdzić na miejscu, w chwili odbioru przedmiotu zlecenia.

9. Opłata za usługę pobierana jest z góry. Wysokość opłat za świadczone przez pralnię usługi określa cennik pralni.

10. Pralnia może odmówić wykonania usługi.

Strona w budowie... Planowane otwarcie: 6 maj 2015. ZAPRASZAMY!


Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez Agencja Reklamy